Pogled na diagram

Plot view

Pogled na diagram prikazuje diagrame sledi podatkov. Ima svojo lastno orodno vrstico za izbiro sledi in prikaz več diagramov. Barva oznak diagrama je enaka barvi  izbrane sledi. V diagramu  je poudarjena podatkovna točka, ki ustreza tekoči video sličici ali trenutno izbranemu koraku, njene koordinate so prikazane v levem spodnjem kotu.

1. Izbiranje sledi

V spustnem seznamu na orodni vrstici pogleda na diagram izberi želeno sled.

Selecting a track

2. Več diagramov in sinhronizirane osi x

Kliknemo na gumb Grafi in izberemo število želenih grafov. Več grafov je poravnano vertikalno.

Selecting the layout

Vodoravne osi grafov lahko sinhroniziramo z vklopom  Sinhro. Tako bodo uporabljali isto spremenljivko in merilo. Z izklopom te možnosti lahko neodvisno nastavljamo vodoravne spremenljivke in merila. Navpične spremenljivke in merila so vedno neodvisne.

Double layout

3. Nastavljanje spremenljivk na oseh grafov

Mišji kurzor pomaknemo na oznako osi tako, da se pojavi kvadratek. Nato mkliknemo na kvadratek in izberemo želeno spremenljivko iz spustnega seznama.

Scale menu Open buttonScale menu

4. Nastavljanje merila

Privzeto se grafi  avtomatsko umerjajo. Imamo več možnosti za ročno nastavljanje vodoravnega in navpičnega merila:

Scale menuOpen buttonScale dialog

  1. Z desnim mišjim gumbom vlečemo po diagramu in označimo opazovano področje. Nato v spustnem menuju  izberemo  Zoom In (povečaj) označeno področje. Spustni menu omogoča tudi pomanjšanje (Zoom Out), avtomatsko umerjanje (Autoscale), ali prikaz pogovornega okna za umerjanje (Scale) za nastavljanje limit oziroma lastnosti avtomatskega umerjanja za oba konca obeh osi.
  2. Miš pomaknemo blizu centra sekcije osi, dokler se ne pojavi puščica z dvema koncema. Nato kliknemo in vlečemo os in tako "premikamo" diagram brez povečave.
  3. Miš premaknemo na enega od koncev osi, dokler se ne pojavi puščica z enim koncem. Nato kliknemo in vlečemo os in tako "povečujemo" ta konec, medtem ko se drugi ne spreminja.
  4. Tiščimo tipko Alt, dokler se ne pojavi puščica s 4 vrhovi. Nato kliknemo in "premikamo" diagram v poljubno smer, brez povečave.
  5. Miš premaknemo na kateregakoli od koncev osi. Prikaže se polje in opcija za nastavitev limite ali lastnosti avtomatskega umerjanja za ta konec osi.

Open buttonScale menu

5. Skrivanje podatkovnih točk in črt

Z desnim mišjim gumbom kliknemo na diagram in za skrivanje podatkovnih točk ali črt izklopimo ustrezno opcijo.

Hiding points

6. Definiranje novih podatkovnih stolpcev z Graditeljem podatkov

Z bdesnim mišjim gumbom kliknemo na diagram in izberemo Definiraj... . Odpre se Graditelj podatkov, ki omogoča definiranje lastnih spremenljivk, takoimenovanih podatkovnih funkcij za grafe in podatkovne tabele. Kliknemo na ustrezen gumb Dodaj in tako dodamo nove podatkovne funkcije ali definiramo parametre za buporabo v funkcijskih nizrazih.

Scale menuOpen buttonShowing all the data

Podatkovne funkcije so lahko poljubne matematične funkcije parametrov, podatkovnih stolpcev, definiranih s sledmi ali drugih podatkovnih funkcij.

6. Analiza podatkov s podatkovnim orodjem

Z desnim mišjim gumbom kliknemo na diagram in izberemo Analiziraj... Tako za analizo odpremo njegove podatke v  Podatkovnem orodju.

Scale menu

Podatkovno orodje nudi analizo podatkov vključno z avtomatskim in ročnim prilagajanjem krivulj za vse ali izbrano množico podatkov. Pomoč o uporabi Podatkovnega orodja dosežemo s klikom na njegov gumb Pomoč.

Scale dialog