Pomoč programa Tracker

Tracker Application

Tracker je prosto dostopno orodje za video analizo in modeliranje. Razvito je na javanskem ogrodju  Open Source Physics (OSP). Med drugim omogoča sledenje objektom z opazovanjem položajev, hitrosti in pospeškov, diagrame, filtre s posebnimi učinki, večkratne referenčne sličice, kalibracijskime točke, črtne profile za spektralno analizo in interferenčne vzorce, dinamične modele z delci. Načrtovan je bil za laboratorijske vaje in predavanja v uvodnih tečajih fizike.

Pred prvo uporabo programa Tracker si poglejmo v Pa začnimo.