Pogled na stran

Datatable view

Pogled na stran prikazuje tekstovne in html datoteke. Vsaka stran ima naslov. Več strani je organiziranih v zavihkih.

1. Tvorba strani

Za prikaz menuja kliknemo na gumb Stran in za tvorbo nove strani izberemolect Nova. Takoj se prikaže nova stran in njen naslov. Privzeto je naslov  "Neimenovana", besedilo pa je kratka skupina navodil za urejanje.

Selecting a track

2. Postavljanje naslova

Naslov spremenimo tako, da dvokliknemo na trenutni naslov ali z desnim mišjim gumbom kliknemo na stran in v spustnem menuju  izberemo  Postavi naslov. Prikaže se pogovorno okno s trenutno izbranim naslovom  v tekstovnem polju. V polje vtipkamo nov naslov (med tipkanjem ozadje porumeni) in pritisnemo tipko Enter.

Showing all the data

3. Urejanje besedila

Za urejanje besedila dvokliknemo na stran. S tem avtomatsko izberemo trenutno besedilo.

Selecting cells

Med tipkanjem besedila ozadje porumeni, kar pomeni, da sprememb še nismo shranili. Po zaključku sprememb vnesemo besedilo s klikom  shift-Enter (pritiskom na tipko Enter, medtem ko tiščimo tipko shift) ali kliknemo kjerkoli izven strani. Opomba: tsamo tipka Enter key (brez tipke shift) ne shranjuje besedila, pač pa le začne novo poglavje.

4. Prikaz kot dokument HTML

Za prikaz dokumenta HTML vnesemo kot besedilo pot do dokumenta. Pot lahko kaže na datoteko na lokalnem računalniku ali na oddaljenem strežniku.

Copying the data

Za lokalne datoteke lahko na menuju strani izberemo tudi Odpri HTML... , nato pa na standarden način odpremo stran.

Za datoteko na oddaljenem strežniku mora pot vsebovati tudi url protokol ("http://") , kot vidimo spodaj. Enostaven način vnosa pravilne poti je, da s spletnim brkljalnikom  gremo na datoteko in naslov prekopiramo kot besedilo strani.

5. Razveljavi in obnovi

Za razveljavitev ali ponovno obnovitev sprememb besedila kliknemo z desnim mišjim gumbom na stran ali jjen naslov in izberemo ustrezno postavko v spustnem menuju, lahko pa uporabimo bližnjice s tipkovnico CTRL-Z (razveljavi) ali CTRL-Y (obnovi). Opomba: postavka za razveljavitev v spustnem menuju je na voljo le, če smo besedilo spremenili, postavka obnovi pa le, če smo kakšno spremembo razveljavili.

6. Zapiranje strani

Neko stran (na primer stran  "Navodila") zapremo z desnim klikom na stran ali njen naslov in nato v spustnem menuju  Zapri "Navodila".

7. Zaklepanje strani

Zaklepanje strani preprečuje spreminjanje njene vsebine ali naslova. Stran lahko zaklepamo na dva načina:

  1. V menuju strani odkljukamo Zaklenjeno. Stran odklenemo z razkljukanjem te postavke.
  2. Odpremo  pogovorno okno Preference  in v zavihku s konfiguracijo razkljukamo page.edit . S tem lahko vse strani le gledamo, ne moremo pa jih spreminjati.