Kotomer

Tape measure

Sled Kotomer je orodje za merjenje kotov. Ima oglišče, dve roki in ločno puščico ter izpis kota, ki prikazuje bodisi stopinje bodisi radiane (glej Nastavljanje enot kotov).

Kotomer tvorimo tako, da kliknemo na gumb Tvori in v spustnem menuju izberemo Merilna orodja|Kotomer. Po potrebi lahko tvorimo več kotomerov.

1. Merjenje kotov

Kliknemo in povlečemo oglišče ali krožni konec ene od rok in ju tako naravnamo. Ločna puščica kaže smer (urin kazalec ali obratno) loka, izpis kota in prikaz kota na orodni vrstici prikazujeta njegovo vrednost (pozitivna, če smer urinega kazalca, sicer negativna).

Tape measure dragging endTape measure dragging middle

Kot lahko nastavimo na neko določeno vrednost ali s klikom na izpis kota ali na polje na orodni vrstici iz z vnosom želenega kota.

Tape measure dragging middleTape measure dragging middle

Kotomer premaknemo tako, da povlečemo center ene od rok. Pri tem se kot ali njegova smer ne spremenita.

Tape measure dragging middle

Če hočemo kotomer zavrteti okoli njegovega oglišča in pri tem ohraniti njegov kot, povlečemo njegovo ločno puščico. Za boljši nadzor lahko premaknemo vstran od vozlišča kvadratek, ki je s črtkano črto povezan z ločno puščico.

Tape measure dragging middleTape measure dragging middle

2. Sproščanje položaja

Privzeto ima kotomer fiksiran položaj--to pomeni, da sta njegovo oglišče in položaja rok enaki v vseh sličicah. Z razkljukanjem opcije Fiksiran položaj v njegovem nenuju sledi omogočimo, da se te lastnosti od sličice do sličice spreminjajo.

3. Zaklepanje kotomera

Če merilo zaklenemo, preprečimo kakršnekoli spremembe. To dosežemo z vklopom lastnosti Zaklenjenomenuju sledi.