Video Filtri

Video filtri omogočajo spreminjanje video slike s posebnimi efekti ali izboljšavo podatkov, pridobljeno iz sledi. Filtre programa Tracker's filters delimo v štiri kategorije:

  1. Izboljšanje slike: svetlost/kontrast, razpletanje
  2. Posebni učinki: duh, temen duh, sivina, negativ
  3. Zmanjšanje šuma: filter osnovne slike, vsota/povprečje
  4. Transformacije slike: sprememba velikosti, vrtenje

1. Uporaba filtrov na videu

Filtre tvorimo s pomočjo menuja Video|Filtri|Nov. Uporabimo lahko več filtrov v vrstnem redu, kot jih tvorimo in so navedeni v seznamu Video|Filtri. Obstoječe filtre lahko začasno onemogočimo ali za stalno zbrišemo. Za brisanje vseh filtrov izberemo  Video|Filtri |Briši.

New filter menu

New filter menu

2. Nastavljanje lastnosti filtra

Večina filtrov ima pogovorno okno z lastnostmi, kar omogoča uporabniku nastavljanje parametrov filtra. Pogovorno okno se odpre, ko filter tvorimo, in ostane dostopno preko menuja Video/Filtri. vsako pogovorno okno ima gumb Onemogoči,ki začasno onemogoči filter, da nima nobenega učinka.

3. Filter svetlosti in kontrasta

Filter  svetlosti ima tako nastavitev svetlosti (območje -128 to +128) kot kontrasta (območje 0-100). Spreminjanje svetlosti vpliva na komponente RGB za vse piksle enako, dokler ne dosežemo minimalne (0) ali maksimalne (255) vrednosti.

Brightness/Contrast dialog

Vrednost lahko nastavljamo z drsnikom ali z direktnim vpisom v polje. Gumb Briši resetira svetlost in kontrast na njune privzte vrednosti.

4. Filter razpletanja

Filter razpletanja eliminira dvojne slike, do katerih pride pri videih s prepletanjem.

Ghost filter in action

Vsaka sličica prepletenega videa 30 fps ima dve polji, liho in sodo, ki sta zajet6i v razmaku 1/60. Vsako polje vsebuje popolno sliko s polovično vertikalno ločljivostjo sličice. Pri predvajanju na TV s prepletanjem se polji prikazujeta zaporedno tako, da je rezultat obeh ločenih slik bolj mehko gibanje. če pa gledamo eno sličico naenkrat, se polji v programu Tracker kombinirata in dobimo dvojno sliko. Filter razpletanja ta problem razreši in prikazuje le enega od obeh polj. To hkrati zmanjša vertikalno ločljivost.

5. Filter za duh

Filter za duh pušča sled izginjajočih slik svetlega, premikajočega se objekta ma temnem ozadju. Ta učinek vidimo le pri predvajanju videa ali korakanju po njem. Diagram "živega" gibanja je lahko zelo primeren pri učenju pojmov, kot so položaj, hitrost in pospešek.

Ghost filter in action

Ghost filter in action

Hitrost izginjanja duhov nastavljamo s pomočjo drsnika ali z vnosom vrednosti direktno v polje. The Clear button clears all current ghosts from the image.

6. Filter za temen duh

Filter za  temen duh je podoben filtru za duh, le da deluje na temnih premikajočih se predmetih na svetlem ozadju.

7. Filter za sivino

Filter za  sivino pretvori barvno sliko v sivo sliko. To je uporabno pri izvlačenju podatkov o svetlosti (nivo sivine 0-255) iz komponent  RGB. Pretvorba uporablja ločene utežnostne faktorje RGB v naslednji enačbi:

gray level = (R*weightR + G*weightG + B*weightB) / (weightR + weightG + weightB)

Ghost filter in action

Filter vsebuje standardne utežnostne faktorje za video in slike, naprednim uporabnikom pa omogoča definiranje lastnih faktorjev

8. Filter za negativ

Filter za  negativ filter tvori negativno sliko, pri kateri postane RGB komponenta vsakega piksla enaka  255-x. To je uporabno pri tiskanju, posebno če kombiniramo s filtrom za svetlost, saj so temne lastnosti na svetlem ozadju pogosto bolj jasne (in porabijo manj črnila!) kot svetle lastnosti na temnem ozadju.

Ker nimamo kaj nastavljati, pri tem filtru nimamo pogovornega okna z lastnostmi.

9. Filter osnovne slike

Filter  osnovne slike odšteje  "osnovno" sliko od video slik. Če je osnovna slika (nespremenljivo) ozadje v video sceni, bo to ozadje odstranjeno (in ostane črno). To je posebej uporabno, če uporabljamo profil črte ali rgb področje za merjenje RGB vrednosti v skaktralnih in drugih slik, kontaminiranih  z nezaželenim ozdjem --preprosto zajamemo sliko ali video le z osvetljenim ozadjem (na primer z izključenim izvorom spektralne luči) in to uporabimo kot osnovno sliko.

Ghost filter in action

Osnovno sliko nastavimo tako, da uporabimo gumb Naloži in naložimo sliko iz datoteke, lahko ap kliknemo na gumb Zajemi in zajamemo sliko iz videa, trenutno prikazanega v programu Tracker. Gumb Briši odstrani trenutno osnovno sliko.

10. Filter za vsoto/povprečenje

Filter za vsoto sešteva video slike (ločeno po komponentah RGB) in kot rezultat prikazuje del tega. Če odkljukamo  Prikaži srednjo vrednost, je ta frakcija avtomatsko naravnana tako, da prikazuje srednje vrednosti RGB slik. Tako lahko precej zmanjšamo šum RGB pri video posnetkih spektra ali drugih optičnih pojavih.

Ghost filter in action

Če prikaz srednjih vrednosti ni odkljukan, uporabimo drsnik ali procent neposredno vtipkamo v polje. Gumb Briši resetira vsoto na trenutno sliko.

11. Filter za spremembo velikosti

Filter za spremembo velikosti spremeni dimenzije video slike. To je posebej uporabno za popravljanje popačenj, do katerih pride pri prikazovanju in analizi nekvadratnih, DV formatiranih  video posnetkov v okolju Trackerja, ki predvideva kvadratne piksle. To povzzoča vodoravno raztegovanje slik. Raztegovanje lahko popravimo s spremembo velikosti slike od  720x480 na 640x480 kot je prikazano.

Ghost filter in action

12. Filter za vrtenje

Filter vrtenja zavrti oziroma obrne video sliko. Vrtenje je uporabno pri video posnetkih, posnetih v pokončnem namesto v vodoravnem formatu. Obračanje slike pred samim vrtenjem zamenja levo in desno stran slik

Ghost filter in action